20 lipca 2017

Konsultacje prawa UE dotyczącego legalnej migracji

Do 18 września trwają otwarte konsultacje społeczne dot. oceny adekwatności prawodawstwa Unii Europejskiej regulującego legalny wjazd i pobyt cudzoziemców z państw trzecich (spoza UE). Legalna migracja powinna być rozumiana głównie jako pobyty na terenie UE dłuższe niż trzy miesiące.

Konsultacje mają na celu zbadanie znaczenia, spójności, skuteczności oraz efektywności wspomnianego prawodawstwa, jak również wyodrębnienie ewentualnych luk w ramach prawnych UE. Istotne jest także zbadanie czy ramy te przyczyniają się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi.

Wyniki oceny pomogą Komisji Europejskiej w ustaleniu czy obowiązujące prawodawstwo  odpowiada założonym celom i w jaki sposób można ulepszyć istniejące ramy prawne.

Więcej informacji na temat badania oraz kwestionariusz online można znaleźć TUTAJ.