28 listopada 2017

Ruch bezwizowy z Ukrainą – ekspertyza OSW

Ośrodek Studiów Wschodnich przygotował ekspertyzę: „Zniesienie obowiązku wizowego wobec obywateli Ukrainy – konsekwencje migracyjne dla Unii Europejskiej”. Materiał został opracowany we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców.

W raporcie znajdują się analizy dotyczące m.in. dotychczasowych trendów migracyjnych obywateli Ukrainy, skutków wcześniejszych fal liberalizacji wizowej dla państw Bałkanów Zachodnich i Mołdawii oraz potencjalnych skutków ruchu bezwizowego z Ukrainą. Materiał zawiera także informacje na temat innych krajów docelowych dla ukraińskich imigrantów oraz wiele danych i statystyk.

Ekspertyza dostępna jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej oraz w formie pełnej i skróconej. Zapraszamy do lektury: