13 lipca 2016

Konkurs „Przyjazny Urząd”: dwa wyróżnienia dla UdSC

Urząd do Spraw Cudzoziemców został laureatem II edycji ogólnopolskiego konkursu o Znak Jakości „Przyjazny Urząd”. Inicjatywa promuje rozwój profesjonalnej administracji i działania zapewniające poprawę jakości obsługi klientów. Plebiscyt organizowany jest przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości.

Wyróżnienia w konkursie otrzymują instytucje sektora publicznego w podziale na kategorie. Urząd do Spraw Cudzoziemców otrzymał dwie nagrody: Znak Jakości „Przyjazny Urząd” oraz wyróżnienie dodatkowe „Wzorowa Jakość” przyznawane jednostkom, które w procesie oceny uzyskały najwyższą liczbę punktów przyznanych przez członków kapituły.

Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje kapituła złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością oraz przedstawicieli środowisk praktyków zarządzania publicznego. Kapitułę tworzą badacze pracujący na czołowych polskich uniwersytetach. Ocena merytoryczna w konkursie przebiega dwuetapowo. Znak Jakości „Przyjazny Urząd” otrzymują najbardziej kompetentne instytucje administracji publicznej w Polsce.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystej gali finałowej zorganizowanej w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie. Statuetki dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców odebrała Katarzyna Brynkiewicz, dyrektor Biura Logistyki i Pomocy Zagranicznej.