17 maja 2016

Konkurs grantowy „Bezpieczne dzieciństwo”

Pomoc dzieciom w ośrodkach dla cudzoziemców to jeden z czterech obszarów działań, na które można otrzymać dotację w ramach ogłoszonego programu. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 3 czerwca br. 

Konkurs „Bezpieczne dzieciństwo” został ogłoszony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (nowa nazwa Fundacji Dzieci Niczyje). Projekt promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. Dofinansowanie będzie pochodzić ze środków The VELUX Foundations.

Działania mogą być realizowane w czterech liniach programowych:

  1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie,
  2. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat),
  3. Pomoc dzieciom-ofiarom przemocy,
  4. Profilaktyka krzywdzenia i pomoc dzieciom w ośrodkach dla cudzoziemców.

Więcej szczegółowych informacji o programie, w tym regulamin można znaleźć TUTAJ.