18 października 2014

Konkurs fotograficzny „Mieszkamy w Polsce”

Lubisz fotografować? Zgłoś się i wygraj atrakcyjne nagrody!
Urząd do Spraw Cudzoziemców ogłasza konkurs fotograficzny, którego celem jest zaprezentowanie sylwetek cudzoziemców, którzy mieszkają w Polsce. Liczy się ciekawy pomysł. Zdjęcie ma prezentować wizerunek cudzoziemca na tle krajobrazu albo innej przestrzeni, która w jakiś sposób kojarzy się z Polską.
Dla laureatów przewidziano nagrody finansowe (I miejsce 1500 zł brutto, II miejsce 1000 zł brutto, III miejsce 500 zł brutto), a dla autorów prac wyróżnionych – dyplomy. Dodatkowo wybrane prace będą prezentowane na stronie internetowej Urzędu oraz w folderze informacyjnym Urzędu.

Prace konkursowe należy składać do dnia 30 listopada 2014 r. (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu) osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” lub drogą elektroniczną na adres ewelina.majuk@udsc.gov.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w Konkursie zawarte są w regulaminie

konkurs fotograficzny