8 lipca 2020

Koniec kwarantanny w ośrodku na Targówku – wszyscy mieszkańcy są zdrowi

Wyzdrowieli wszyscy mieszkańcy ośrodka dla cudzoziemców na warszawskim Targówku gdzie stwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Cudzoziemcy uzyskali dwa ujemne wyniki badań na obecność koronawirusa. W związku z tym inspekcja sanitarna zdjęła z placówki i jej mieszkańców kwarantannę.

W ośrodku przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń zwiększającą bezpieczeństwo mieszkańców pod względem epidemiologicznym. Placówka stopniowo wraca do normalnego funkcjonowania z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.

Pierwsze przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u mieszkańców ośrodka dla cudzoziemców na warszawskim Targówku stwierdzono 22 maja br. W związku z tym niezwłocznie wykonano testy na potwierdzenie obecności wirusa SARS-CoV-2 wśród wszystkich mieszkańców ośrodka, które były regularnie powtarzane. Łącznie stwierdzono zakażenia u 63 osób.

Przez cały okres kwarantanny, mieszkańcy ośrodka mieli zapewnioną stałą opiekę medyczną i psychologiczną, środki do dezynfekcji, maseczki oraz wyżywienie dostarczane przez firmę zewnętrzną. Pracownicy urzędu byli w stałym kontakcie z mieszkańcami. Cudzoziemcy otrzymali również wsparcie w zakupie artykułów żywnościowych i innych niezbędnych produktów.

Po wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii Urząd do Spraw Cudzoziemców realizował działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. We wszystkich ośrodkach dla cudzoziemców odwołano wszelkie zajęcia grupowe a mieszkańcom placówek zalecono unikanie zgromadzeń ludzkich. Wprowadzono restrykcyjne zalecenia dotyczące sprzątania i odkażania powierzchni wspólnych. Cudzoziemcom udostępniono środki do dezynfekcji rąk, maseczki oraz materiały informacyjne w zrozumiałych dla nich językach na temat metod zapobiegania zakażeniu. Dzieci w wieku szkolnym realizowały naukę w formie zdalnej. W pozostałych ośrodkach nie odnotowano przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Podczas rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Obejmuje ona m.in. możliwość zakwaterowania w ośrodku, wyżywienie, opiekę medyczną oraz wsparcie edukacyjne. Ośrodek dla cudzoziemców na warszawskim Targówku jest jedyną placówką prowadzoną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, która została przeznaczona do kwaterowania tylko samotnych kobiet i matek z dziećmi.