13 października 2016

Konferencja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo Polski w kontekście ruchów migracyjnych, zagrożenie terrorystyczne oraz wnioski płynące z zabezpieczenia Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży były tematami konferencji „Zarządzanie kryzysowe wobec zmian w sytuacji geopolitycznej Europy”. Spotkanie zorganizowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wspólnie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców, którzy przedstawili referat pt. „Sytuacja związana z napływem cudzoziemców i wzrostem zagrożenia w Europie – aspekt polski”. Eksperci z instytucji odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo omówili także m.in. zagrożenia związane z atakami terrorystycznymi w Europie, „most powietrzny” jako element zabezpieczenia imprez masowych oraz sposoby przeciwdziałania atakom teleinformatycznym w sektorze elektroenergetyki.

Od 18 września 2014 r. pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a Urzędem do Spraw Cudzoziemców obowiązuje porozumienie w sprawie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego.

Zdjęcie: RCB