15 grudnia 2015

Konferencja podsumowująca SOLID

Na zaproszenie Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSWiA oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA przedstawiciele Urzędu wzięli udział w konferencji podsumowującej część konkursową Programu Ogólnego “Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (SOLID).

Konferencja miała miejsce 14 grudnia 2015 r. a jej celem przewodnim było zaprezentowanie efektów realizacji trzech Funduszy Programu Ogólnego SOLID:

  • Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców 2008–2013,
  • Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów 2008–2013,
  • Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich 2007–2013.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania wyników ewaluacji wyżej wymienionych funduszy, a także prezentacji wybranych przedsięwzięć, zrealizowanych dzięki wsparciu Programu SOLID.

Z uwagi za wysoką jakość, innowacyjność oraz wpływ realizowanych projektów sześć organizacji i instytucji, w tym Urząd do Spraw Cudzoziemców, zostało wyróżnionych pamiątkową nagrodą. Na ręce Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazano wyróżnienie w uznaniu za rozwój polityki powrotowej w Polsce.