22 grudnia 2016

Konferencja Platformy Współpracy na rzecz Integracji

W Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca działania Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji w 2016 roku. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat migracji. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Jak efektywnie wspierać proces integracji migrantów ze społecznością lokalną? Co udało się osiągnąć w ramach tego obszaru w Polsce w tym roku? Jakie są kluczowe wyzwania z zakresu integracji i jak możemy na nie odpowiedzieć? Te i inne pytania były przedmiotem wystąpień oraz dyskusji podczas dwudniowej konferencji.

Tematyka debat towarzyszących tegorocznemu spotkaniu skupiała się wokół wpływu migracji na rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy lokalnych społeczności oraz edukacji jako kluczowego obszaru integracji. Dyskutowano również nad obecną jak i potencjalną rolą mediów w kształtowaniu wizerunku migrantów i świadomości społecznej.

Konferencję Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji zorganizowała Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.