25 czerwca 2015

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT NR 26/NMF PL/15/14

Pod tajemniczym numerem 26/NMF PL/15/14 kryje się projekt o nazwie „Wzmocnienie kompetencji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, realizowanego przez Komendę Główną Straży Granicznej we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz Norweskim Urzędem Imigracyjnym.

W konferencji, która odbyła się 24 czerwca, wzięli aktywny udział przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców: pan Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który swoje wystąpienie poświęcił tematowi  zapobiegania nielegalnej migracji w kontekście europejskiej polityki migracyjnej oraz pani Aneta Kmita, Zastępca dyrektora Departamentu Legalizacji Pobytu, która przedstawiła prezentację pt. „Tendencje ilościowe i jakościowe w zakresie legalizacji pobytu na terytorium RP”.

Dowiedz się więcej o projekcie.