4 lipca 2017

Konferencja GDISC w Sztokholmie

Elastyczność oraz odpowiednie przygotowanie w zarządzaniu migracjami w kontekście dużych i niespodziewanych napływów cudzoziemców były motywem przewodnim 14. dorocznej konferencji GDISC. W dwudniowym spotkaniu uczestniczył Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Urzędy migracyjne w Europie napotykają na liczne wyzwania związane z odpowiednim zarządzaniem, unowocześnianiem procedur uchodźczych oraz sytuacjami kryzysowymi. Konferencja GDISC była okazją do omówienia ważnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych determinujących elastyczność urzędów. Uczestnicy spotkania omówili swoje doświadczenia w zakresie skutecznych strategii i środków w celu zwiększenia zdolności agencji migracyjnych do działania oraz zidentyfikowania odpowiednich rozwiązań.

Podczas wizyty w Szwecji odbyło się także spotkanie Rafała Rogali, Szef UdSC z Wiesławem Tarką, Ambasadorem w Sztokholmie. Rozmowy dotyczyły rozwoju sytuacji migracyjnej w kontekście największych wyzwań związanych z imigracją z Ukrainy oraz procedurami uchodźczymi.

GDISC (General Directors of Immigration Services Conference) jest nieformalną siecią wspierającą współpracę służb migracyjnych krajów europejskich. Składa się ona z 28 państw członkowskich UE, trzech krajów kandydujących (Islandia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Turcja), potencjalnego kandydata na członkostwo w UE – Bośni i Hercegowiny oraz dwóch państw strefy Schengen – Norwegii i Szwajcarii. Więcej szczegółów o GDISC można znaleźć na stronie www.gdisc.org.