24 czerwca 2016

Konferencja GDISC w Rzymie

Migracja dzieci, zwłaszcza małoletnich pozostawionych bez opieki, była głównym tematem dorocznej konferencji GDISC zorganizowanej w Rzymie. W dwudniowym spotkaniu wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Małoletnie dzieci bez opieki są już stałą grupą migrantów przybywających do Europy. Szacunki międzynarodowych organizacji pokazują, że więcej niż 1 na 5 osób przybywających do Europy jest dzieckiem (aczkolwiek dokładne dane są trudne do ustalenia). Wzrost liczby rejestrowanych samotnych dzieci w ostatnich latach wzbudził dyskusje nad tym problemem w wielu krajach, a także na forum międzynarodowym.

Podczas konferencji w Rzymie rozmawiano m.in. o procesie integracji dzieci, ich prawach pobytowych oraz bieżącej sytuacji w poszczególnych krajach w kontekście migracji małoletnich bez opieki. Poruszone zostały także kwestie ustalania wieku dzieci oraz prób odnajdywania ich rodzin. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) przedstawił swoje działania w tym zakresie. Głos w dyskusji zabrali także przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji oraz Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

GDISC (General Directors of Immigration Services Conference) jest nieformalną siecią wspierającą współpracę służb migracyjnych krajów europejskich. Składa się ona z 28 państw członkowskich UE, trzech krajów kandydujących (Islandia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Turcja), potencjalnego kandydata na członkostwo w UE – Bośni i Hercegowiny oraz dwóch państw strefy Schengen – Norwegii i Szwajcarii. Więcej szczegółów o GDISC można znaleźć na stronie www.gdisc.org.