22 października 2018

Konferencja GDISC w Berlinie

Procedury odwoławcze w postępowaniach o udzielenie ochrony międzynarodowej były głównym tematem 15. dorocznej konferencji GDISC (General Directors of Immigration Services Conference). W dwudniowym spotkaniu wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

W Europie funkcjonują różne rozwiązania w zakresie postępowań odwoławczych od negatywnych decyzji w zakresie ochrony międzynarodowej. W niektórych systemach pierwszą instancją odwoławczą jest dedykowany organ administracyjny (w Polsce Rada ds. Uchodźców). W kilkunastu krajach odwołania rozpatrują natomiast sądy.

Liczba spraw z zakresu ochrony międzynarodowej będących w trakcie rozpatrywania przez organy odwoławcze rośnie w wielu krajach UE. W związku z tym podczas konferencji dyskutowano m.in. o tym jak zorganizować efektywny system odwoławczy oraz o potencjalnych możliwościach współpracy urzędów migracyjnych z organami odwoławczymi. Omówiono także rolę sądów w kontekście procedur uchodźczych oraz wpływ kryzysu migracyjnego na organy odwoławcze.

GDISC (General Directors of Immigration Services Conference) jest nieformalną siecią wspierającą współpracę służb migracyjnych krajów europejskich. Składa się ona z 28 państw członkowskich UE, trzech krajów kandydujących (Islandia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Turcja), potencjalnego kandydata na członkostwo w UE – Bośni i Hercegowiny oraz dwóch państw strefy Schengen – Norwegii i Szwajcarii. Więcej szczegółów o GDISC można znaleźć na stronie www.gdisc.org.

Czytaj także:

Spotkanie Grupy Sterującej GDISC

Konferencja GDISC w Sztokholmie