16 kwietnia 2015

Komisja Europejska pracuje nad strategią przyjmowania imigrantów z Afryki

W maju br. Komisja Europejska planuje przedstawić nową strategię, która będzie uwzględniać kwestie imigrantów z Krajów Afrykańskich. Obecnie tą falą migracyjną w szczególny sposób obciążone są kraje Południa.

Podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim komisarz do spraw imigracji Dimitris Avramopoulos apelował do wszystkich Krajów Członkowskich: „Musimy zrozumieć, że bezprecedensowy napływ uchodźców to nowa sytuacja i musimy się do niej dostosować. Wzywam kraje członkowskie, by wykazały się solidarnością, decydując się na konkretne działania”.

Wstępnie przedstawiono dwa rozwiązania dotyczące określania liczby imigrantów przyjmowanych przez poszczególne Kraje Członkowskie. Pierwsze jest uzależnione liczby mieszkańców danego państwa, drugie natomiast skorelowane z jego zamożnością.

 

Szczegóły dotyczące przemówienia Dimitrisa Avramopoulosa oraz debaty poświęconej sytuacji migracyjnej w basenie Morza Śródziemnego można znaleźć pod poniższymi linkami:

link 1

link 2

link 3