24 maja 2016

Kolejni eksperci urzędu wyjechali do Grecji

Od lutego br. 25 ekspertów Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC) zostało oddelegowanych do wsparcia Agencji EASO (Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu). Polscy urzędnicy prowadzą prace w zakresie procedur uchodźczych dotyczących migrantów napływających do Grecji i Włoch. Wyjazd do Grecji kolejnych 7 urzędników jest w trakcie uzgadniania.  

Do Grecji właśnie udało się kolejnych 11 ekspertów UdSC specjalizujących się zwłaszcza w: weryfikacji wniosków złożonych przez osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, przeprowadzania z nimi przesłuchań, zapewnienia ochrony samotnym dzieciom, organizowania powrotów do krajów pochodzenia oraz tzw. procedury dublińskiej. Odpowiedzialni są także za wsparcie logistyczne oraz zapewnienie odpowiednich warunków recepcyjnych, zwłaszcza w zakresie informowania cudzoziemców o zasadach związanych z pobytem w Europie.

We Włoszech przebywało 6 pracowników urzędu, ich misja została już zakończona. Od lutego do kwietnia przebywali w Rzymie, Mediolanie oraz na Sycylii wspierając stronę włoską w prowadzeniu procedur uchodźczych. W Grecji nadal przebywa 14 ekspertów UdSC. Pracują m.in. w Urzędzie Azylowym w Atenach, na wyspie Lesbos oraz w Salonikach. Misja każdej osoby za granicą trwa ok. 6 tygodni.

Urząd do Spraw Cudzoziemców jest w stałym kontakcie z Agencją EASO i władzami greckimi aktywnie uczestnicząc w działaniach zapewniających sprawne funkcjonowanie tzw. hot-spotów obsługujących cudzoziemców na terytorium tego kraju.