21 grudnia 2015

Każdy może paść ofiarą handlu ludźmi

Kampania społeczna MSWiA dotycząca handlu ludźmi będzie obecna w radiu i telewizji jeszcze do wtorku (22 grudnia) ale problem handlu ludźmi nie znika.

Teraz każdy może zaangażować się w kampanię, udostępniając poniższą kartkę świąteczną na swojej stronie internetowej. Kartka jest jednocześnie linkiem do poradnika, z którego można dowiedzieć się co zrobić, żeby zminimalizować zagrożenie handlem ludźmi i wykorzystaniem oraz bezpiecznie rozpocząć pracę za granicą.

Źródło: MSWiA