10 maja 2018

Karta Polaka – rośnie liczba zezwoleń na pobyt stały

Utrzymuje się wysoka liczba wydawanych zezwoleń na pobyt stały dla posiadaczy Kart Polaka. W 2017 r. takie zezwolenia otrzymało blisko 9 tys. cudzoziemców – o 107 proc. więcej niż w 2016 r. Duże zainteresowanie otrzymaniem zezwolenia na pobyt stały wśród posiadaczy Karty Polaka utrzymuje się również w tym roku. W I kwartale wydano 2,2 tys. tego typu dokumentów.

W sumie od 2014 r. zezwolenia na pobyt stały otrzymało nieco ponad 23 tys. osób posiadających Kartę Polaka. W poszczególnych latach było to:

– w 2014 r.: 2,5 tys. os.;

– w 2015 r.: 5,4 tys. os.;

– w 2016 r.: 4,3 tys. os.;

– w 2017 r.: 8,9 tys. os.;

– w I kw. 2018 r.: 2,2 tys. os.

Cudzoziemcy, którzy od 2014 r. otrzymali wspomniane zezwolenia pochodzili głównie z: Ukrainy – 15,5 tys. osób, Białorusi – 6,5 tys. os., Rosji – 640 os., Kazachstanu – 180 os., Mołdawii – 160 os. oraz Uzbekistanu – 115 os.

Wnioski o zezwolenia na pobyt dla cudzoziemców rozpatrują urzędy wojewódzkie. Od początku 2014 r. najwięcej zezwoleń na pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka wydał wojewoda: mazowiecki – 6,7 tys., dolnośląski – 2,8 tys., małopolski – 2,7 tys. oraz lubelski – 2 tys.

Zezwolenia na pobyt stały dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka zostały wprowadzone jako odrębna kategoria w ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. Wcześniej zezwolenie na osiedlenie się na stałe mogło być wydane osobom o stwierdzonym polskim pochodzeniu (obecnie zezwolenie na pobyt stały dla cudzoziemca posiadającego polskie pochodzenie).