Szkolenia dla osób wyjeżdżających na polskie placówki konsularne

Uprzejmie informujemy, że szkolenia dla osób wyjeżdżających na polskie placówki konsularne odbywają się w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców, przy ulicy Taborowej 16.

Poniżej aktualne numery telefonów osób odpowiedzialnych za prowadzenie ww. szkoleń.

22/601 39 52