Prace naukowe związane z tematyką uchodźczą

Wszystkie osoby zwracające się do Urzędu z wnioskiem o informacje lub możliwość odbycia wizyty w jednym z ośrodków dla cudzoziemców w celu przeprowadzenia badań naukowych proszone są o załączenie do powyższego wniosku zaświadczenia z macierzystej uczelni.

Uprzejmie informujemy, że wnioski bez zaświadczeń nie będę rozpatrywane.