Rekrutacja on-line

INFORMACJA O PROWADZENIU REKRUTACJI ON-LINE

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, dotyczącą rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo kandydatów do pracy oraz pracowników Urzędu oraz w celu zachowania specjalnych środków ostrożności, podjęliśmy decyzję o prowadzeniu procesów rekrutacyjnych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w formie on-line, z wykorzystaniem narzędzia kontaktu zdalnego – Skype.

Kandydatów, którzy przejdą pozytywnie pierwszy etap rekrutacji – weryfikację formalną ofert, poinformujemy o szczegółach kolejnego etapu mailowo i telefonicznie.

Możecie Państwo również przesyłać oferty pracy na adres mailowy: kariera@udsc.gov.pl.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie otrzymania oferty przez Urząd.

W celu prawidłowego złożenia oferty należy załączyć skany/zdjęcia dokumentów niezbędnych oraz podpisanych własnoręcznie oświadczeń.

Mamy nadzieję, że rozwiązania te zostaną przyjęte pozytywnie i pozwolą na dalsze, bezpieczne działanie Urzędu i prowadzenie procesów rekrutacji.

Taka forma rekrutacji będzie obowiązywała w Urzędzie od 16 marca br. do odwołania.