20 listopada 2014

Kampania “Aktywnie + legalnie”

FUNDACJA DLA SOMALII organizuje działania pomocowe i integracyjne skierowane do obywateli państw trzecich, czyli osób spoza Unii Europejskiej, pragnących żyć godnie, pracować legalnie i działać z pożytkiem dla Polski i Europy.

Projekt “Aktywnie + legalnie” to część kompleksowego programu integracyjnego dla cudzoziemców „Immigrants in Action” ze stroną internetową: www.immigrantsinaction.pl.
Jednym z celów projektu „Aktywnie + legalnie” jest promowanie współpracy z pracodawcami, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców lub ich zatrudniają oraz zmotywowanie samych imigrantów do aktywnego poszukiwania pracy.
Drugim celem projektu jest właśnie kampania społeczna łamiąca stereotypy. Kampania z jednej strony pokazuje cudzoziemców jako kompetentnych pracowników, którzy znajdują swoje miejsce na rynku pracy w zawodach zgodnych z ich kwalifikacjami. Z drugiej strony pokazuje pracodawców z sukcesem zatrudniających cudzoziemców.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na blogu Fundacji dla Somalii.
Natomiast, by zapoznać się z bohaterami kampanii wystarczy przejść tu.

Źródło: Fundacja dla Somalii