1 sierpnia 2019

Jarosław Szajner nowym Szefem UdSC

Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek minister Elżbiety Witek, powołał dziś (1 sierpnia 2019 r.) Jarosława Szajnera na stanowisko Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Nowy Szef UdSC został przedstawiony przez Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jarosław Szajner jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku administracja. Ukończył także filologię angielską, studia Master of Business Administration oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie. W 2010 r. otrzymał mianowanie na urzędnika służby cywilnej.

Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu na Politechnice Lubelskiej, badań i analiz strategicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studia podyplomowe z psychologii społecznej, jak również studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych. Jarosław Szajner bezpośrednio przed powołaniem na stanowisko szefa urzędu pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (od sierpnia 2017 r.) gdzie m.in. koordynował pracę Wydziału Spraw Cudzoziemców.