25 lutego 2016

Jak sprostać napływowi osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, uchodźców i migrantów

Konferencja została zorganizowana przez Fundację Refugee.pl oraz UNHCR The UN Refugee Agency przy współudziale posła Marcina Święcickiego. W jednym z paneli wziął udział przedstawiciel Departamentu Pomocy Socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców – pan Tomasz Dzięcioł.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronach Sejmu RP, Fundacji Refugee.pl oraz UNHCR Polska.

Zdjęcia: Paweł Kula (dla Sejm RP)