2 marca 2015

Integracja się opłaca

Pomimo krótkiego czasu – zamierzone rezultaty osiągnięto! Zakończyła się trwająca niecałe cztery miesiące kampania informacyjna pod nazwą “Integracja się opłaca” będąca częścią projektu “Aktywnie i Legalnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Grupą docelową kampanii było społeczeństwo polskie, a w szczególności polscy pracodawcy.

Dzięki aktywnemu zaangażowaniu partnerów udało się dotrzeć z informacjami dotyczącymi legalnego zatrudnienia cudzoziemców do mieszkańców Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Gdańska i Lublina.  W spotach kampanii promowano aktywnych i przedsiębiorczych imigrantów, a historie jej bohaterów – Lilit Karapetyan, Daniela Omotosho oraz Omoye Akhagby – miało okazję poznać ponad 1,5 miliona pasażerów warszawskiej komunikacji miejskiej.
Elementem finałowym kampanii była zorganizowana dnia 24 lutego w Warszawskim Centrum Wielokulturowym konferencja podsumowująca, uczestnikami której byli cudzoziemcy, przedstawiciele władz lokalnych, parlamentarzyści i pracodawcy zatrudniający imigrantów.

Szczegółowa informacja o kampanii – Fundacja dla Somalii.
Spoty kampanii “Integracja się opłaca”.