23 czerwca 2020

Informacja na temat zakażeń koronawirusem w ośrodku dla cudzoziemców (aktualizacja)

Maleje liczba mieszkańców ośrodka dla cudzoziemców na warszawskim Targówku zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Według stanu na 23 czerwca 2020 r. chorych pozostaje 28 osób. Cudzoziemcy są pod stałą opieką lekarską. Urząd do Spraw Cudzoziemców jest w kontakcie z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz innymi instytucjami i służbami odpowiedzialnymi za działania epidemiologiczne.

Pierwsze przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u mieszkańców ośrodka dla cudzoziemców na warszawskim Targówku stwierdzono 22 maja br. W związku z tym niezwłocznie wykonano testy na potwierdzenie obecności wirusa SARS-CoV-2 wśród wszystkich mieszkańców ośrodka, które są regularnie powtarzane. Według stanu na 23 czerwca 2020 r. zakażonych wirusem SARS-CoV-2 pozostaje 28 cudzoziemców – o 35 osób mniej niż na początku miesiąca. U wszystkich zakażonych objawy choroby przebiegają łagodnie, nikt nie jest hospitalizowany. Dla osób zdrowych przygotowano możliwość zakwaterowania w ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku – Podkowie Leśnej.

Przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych, mieszkańcy ośrodka mają zapewnioną stałą opiekę medyczną i psychologiczną, środki do dezynfekcji, maseczki oraz wyżywienie dostarczane przez firmę zewnętrzną. Pracownicy urzędu są w stałym kontakcie z mieszkańcami. Cudzoziemcy otrzymują również wsparcie w zakupie artykułów żywnościowych i innych niezbędnych produktów.

Po wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii Urząd do Spraw Cudzoziemców realizował działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. We wszystkich ośrodkach dla cudzoziemców odwołano wszelkie zajęcia grupowe a mieszkańcom placówek zalecono unikanie zgromadzeń ludzkich. Wprowadzono restrykcyjne zalecenia dotyczące sprzątania i odkażania powierzchni wspólnych. Cudzoziemcom udostępniono środki do dezynfekcji rąk, maseczki oraz materiały informacyjne w zrozumiałych dla nich językach na temat metod zapobiegania zakażeniu. Dzieci w wieku szkolnym realizowały naukę w formie zdalnej.

Ośrodek dla cudzoziemców na warszawskim Targówku aktualnie zamieszkują 94 osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową w Polsce. Jest to jedyna placówka prowadzona przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, która została przeznaczona do kwaterowania tylko samotnych kobiet i matek z dziećmi.

Podczas rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Obejmuje ona m.in. możliwość zakwaterowania w ośrodku, wyżywienie, opiekę medyczną oraz wsparcie edukacyjne.