10 grudnia 2019

IGC: spotkanie przedstawicieli wysokiego szczebla

W Genewie odbyła się konferencja Międzyrządowych Konsultacji w sprawie Migracji, Azylu i Uchodźców (Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees – IGC). Jednym z celów spotkania było omówienie najważniejszych priorytetów w zarządzaniu migracjami w poszczególnych państwach. W wydarzeniu wziął udział Jarosław Szajner, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Największą część spotkania poświecono dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań służących zarządzaniu migracjami, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi i procesów cyfrowych. Zarówno w kwestiach odprawy granicznej jak i prowadzenia postępowań wobec cudzoziemców. Rozmowy dotyczyły także wzmożonej imigracji z Wenezueli oraz działań Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM).

Na marginesie konferencji Jarosław Szajner, Szef UdSC odbył spotkanie z Niną Gregori, dyrektor wykonawczą Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). W trakcie rozmowy podkreślono dobrą współpracę obu instytucji. Dyrektor EASO podziękowała również za udział ekspertów Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zagranicznych misjach wsparcia w Grecji i Włoszech oraz na Cyprze.

Międzyrządowe Konsultacje w sprawie Migracji, Azylu i Uchodźców (Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees – IGC) to nieformalne i niedecyzyjne forum wymiany informacji i debaty na temat zarządzania międzynarodowymi przepływami migracyjnymi. IGC zrzesza 17 państw uczestniczących, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Międzynarodową Organizację ds. Migracji i Unię Europejską.

Uczestniczącymi państwami są Australia, Belgia, Kanada, Dania, Finlandia, Niemcy, Grecja, Irlandia, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki.

Czytaj także:

Wiedeńska Konferencja Migracyjna

Migracyjne Centrum Analityczne – spotkanie ekspertów krajowych

Spotkanie Grupy Sterującej GDISC w Warszawie