2 września 2016

Grupa V4: spotkanie szefów urzędów migracyjnych

Celem konferencji było poznanie ewentualnych możliwości zacieśnienia współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej oraz wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystywania funduszy zagranicznych w zakresie migracji. W dwudniowym spotkaniu wzięli udział szefowie urzędów migracyjnych wszystkich państw grupy V4, przedstawiciele MSWiA i Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWIA.

Jednym z głównych punktów rozmów była analiza możliwości współpracy w ramach realizowanych lub planowych projektów z zakresu migracji. Uczestnicy spotkania dyskutowali o obszarach dotyczących m.in. pomocy prawnej i socjalnej, alternatyw dla detencji, misji badawczych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi. Poruszono także temat dorobku rozwiązań azylowych w Europie i ich rozwoju.

Ważną częścią konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie realizacji projektów migracyjnych finansowanych ze źródeł zagranicznych. Przedstawiciele wszystkich państw zaprezentowali swoje najciekawsze inicjatywy. Omówiono efekty projektów oraz możliwości wspólnego wykorzystania dostępnych funduszy.

Gospodarzem spotkania, zorganizowanego w Jugowicach, była Polska.

Grupa Wyszehradzka (V4) jest regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Łączy je nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale także wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. We współpracę wyszehradzką zaangażowane są liczne i zróżnicowane podmioty: prezydenci, premierzy, ministrowie, parlamenty, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, uczelnie czy instytucje kultury.