8 grudnia 2017

Grupa V4: spotkanie szefów urzędów migracyjnych

Celem konferencji był dalszy rozwój współpracy państw grupy V4 w obszarze procedur uchodźczych i zarządzania migracjami. W dwudniowym spotkaniu wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Rozmowy rozpoczęły się od dyskusji nad propozycjami zmian w prawie, zwłaszcza w kontekście prac nad reformą europejskiego systemu azylowego. Jednym z głównych punktów spotkania było podsumowanie dotychczasowych prac oraz omówienie przyszłych działań w ramach Migracyjnego Mechanizmu Kryzysowego. Celem urzędów migracyjnych państw Grupy V4 jest usprawnienie i ujednolicenie mechanizmu reagowania na kryzysy migracyjne. Polska delegacja podsumowała także ostatnie spotkania zorganizowane w ramach Forum Salzburg.

Spotkanie przedstawicieli urzędów migracyjnych odbyło się w Eger, w ramach węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

Grupa Wyszehradzka (V4) jest regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Łączy je nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale także wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. We współpracę wyszehradzką zaangażowane są liczne i zróżnicowane podmioty: prezydenci, premierzy, ministrowie, parlamenty, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, uczelnie czy instytucje kultury.