1 marca 2017

27. spotkanie Grupy Sterującej GDISC

W Norymberdze zorganizowano spotkanie GDISC poświęcone głównie poszukiwaniu możliwości optymalizacji procedur uchodźczych poprzez wykorzystywanie nowych technologii. W dwudniowej konferencji wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Jako jeden z kluczowych elementów usprawniania procedur uchodźczych wskazano cyfryzację tego procesu. Transformacja danych na postać cyfrową może wpływać na większą efektywność przetwarzania danych i komunikacji. Może to dotyczyć m.in. centralnych baz danych, elektronicznego prowadzenia spraw czy przeprowadzania wywiadów z cudzoziemcami on-line. W trakcie spotkania przedstawiciele poszczególnych państw przedstawili swoje doświadczenia związane z wprowadzaniem nowych technologii.

Podczas dwudniowych obrad omówiono także plany działań GDISC na lata 2017-2018. Było to pierwsze posiedzenie Grupy Sterującej pod przewodnictwem Niemiec, które od 2017 roku przejęły kierownictwo nad pracami organizacji.

GDISC (General Directors of Immigration Services Conference) jest nieformalną siecią wspierającą współpracę służb migracyjnych krajów europejskich. Składa się ona z 28 państw członkowskich UE, trzech krajów kandydujących (Islandia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Turcja), potencjalnego kandydata na członkostwo w UE – Bośni i Hercegowiny oraz dwóch państw strefy Schengen – Norwegii i Szwajcarii. Więcej szczegółów o GDISC można znaleźć na stronie www.gdisc.org.