2 listopada 2016

GDISC – 26. posiedzenie Grupy Sterującej

Strategiczne zarządzanie migracjami było głównym tematem spotkania Grupy Sterującej zorganizowanego w Szwajcarii. Dyskutowano także o celach i wyzwaniach stojących przed GDISC w 2017 r. W dwudniowej konferencji wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

W panelu dotyczącym zarządzania strategicznego zaprezentowano rozwój tego typu podejścia na przykładzie Szwajcarii, natomiast przedstawiciel Holandii wygłosił referat na temat elastyczności służb migracyjnych. Rafał Rogala, Szef UdSC zaprezentował jak Polska zarządza napływem migrantów na wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Podczas posiedzenia Grupy Sterującej omówiono także aktualne trendy migracyjne w Europie i praktyczne sposoby zarządzania wzmożonym napływem cudzoziemców. Końcowym punktem spotkania było przedstawienie priorytetów GDISC na nadchodzące miesiące. Było to ostatnie posiedzenie Grupy Sterującej pod przewodnictwem Szwajcarii. Od 2017 r. pracami organizacji kierować będą Niemcy.

GDISC (General Directors of Immigration Services Conference) jest nieformalną siecią wspierającą współpracę służb migracyjnych krajów europejskich. Składa się ona z 28 państw członkowskich UE, trzech krajów kandydujących (Islandia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Turcja), potencjalnego kandydata na członkostwo w UE – Bośni i Hercegowiny oraz dwóch państw strefy Schengen – Norwegii i Szwajcarii. Więcej szczegółów o GDISC można znaleźć na stronie www.gdisc.org.