31 stycznia 2017

W Rzeszowie odbyło się Forum Europa – Ukraina

Głównym tematem dziesiątego już Forum była kwestia modernizacji i rozwoju potencjału Ukrainy oraz kierunek i tempo przeprowadzanych reform. Spotkanie odbyło się pod hasłem “Szanse, których nie można stracić”. W konferencji wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Podczas dwudniowego Forum zorganizowanego w Rzeszowie odbyło się kilkadziesiąt debat i sesji plenarnych. Dyskusje koncentrowały się na kluczowych kwestiach potencjału gospodarczego Ukrainy, jej bezpieczeństwa energetycznego, stosunków z innymi krajami, wpływie kultury i pamięci historycznej na relacje między narodami, możliwościach rozwoju regionów oraz współpracy z partnerami z Polski i innych państw europejskich. Rafał Rogala, Szef UdSC był jednym z uczestników debaty pt. „Ukraińcy w krajach Europy. Nauka, praca, polityka”.

Przedmiotem raportów i dyskusji panelowych były także reformy przeprowadzane na Ukrainie, możliwości wynikające z Układu Stowarzyszeniowego z Unią Europejską, uwarunkowania budowy nowoczesnej samorządności terytorialnej i społeczeństwa obywatelskiego. Poruszone były również kwestie bezpieczeństwa Ukrainy w układzie europejskim i euroatlantyckim.

W dwudniowym Forum Europa – Ukraina wzięło udział ok. 800 uczestników z Ukrainy, UE, Rosji, krajów sąsiedzkich i USA. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, samorządów, instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i kół eksperckich.