8 czerwca 2017

„Filtr epidemiologiczny” rozpoczął działalność

Od 24 kwietnia br. w Białej Podlaskiej funkcjonuje tzw. filtr epidemiologiczny czyli oddzielna placówka służby zdrowia, w której są diagnozowani cudzoziemcy ubiegających się o ochronę międzynarodową. Filtr jest obiektem nowoczesnym zarówno pod względem wyposażenia, jak i koncepcji jego działania. Inwestycja unowocześni wstępną weryfikację zdrowotną w zakresie klinicznym oraz epidemiologiczno-sanitarnym osób przekraczających wschodnią granicę Polski i zgłaszających się do procedury uchodźczej. Projekt został zrealizowany w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Budynek filtra epidemiologicznego powstał przy ośrodku recepcyjnym dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Znajdują się w nim trzy segmenty: administracyjno-recepcyjny, medyczno-diagnostyczny oraz izolacyjny, dopasowane zarówno do potrzeb osób dorosłych jak i dzieci. Na wyposażeniu dostępne są m.in.: aparat EKG, analizatory parametrów, defibrylator przenośny oraz namioty medyczne. Podjazd dla karetek z systemem mikrofiltracji powietrza umożliwia dekontaminację pojazdów. Koszt budowy filtra wyniósł 8,7 mln zł z czego 85 proc. to wkład strony szwajcarskiej.

Lokalizacja inwestycji nie jest przypadkowa – najwięcej cudzoziemców ubiegających się udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce przekracza granicę w Terespolu, a następnie przybywa do recepcyjnego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. W związku z tym bardzo ważne jest aby zostali poddani badaniom diagnostycznym niezwłocznie po przekroczeniu granicy. Bezpośrednio realizacja przedsięwzięcia ma charakter lokalny. Pośrednio, poprzez wyeliminowanie ryzyka epidemiologicznego, rezultaty projektu będą istotne dla mieszkańców całej Polski.

Od 2005 roku Urząd do Spraw Cudzoziemców realizuje procedurę filtra epidemiologicznego. Obejmuje ona zarówno schemat postępowania mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego, jak również odpowiednią infrastrukturę. W każdym z ośrodków dla cudzoziemców funkcjonują punkty medyczne z odpowiednią kadrą lekarską, które działają w ramach procedur filtra epidemiologicznego. Zapewniają one bieżącą opiekę medyczną oraz wykonują niezbędne badania. Filtr – jako oddzielna placówka służby zdrowia – unowocześni diagnostykę cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową (status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) oraz znacząco zwiększy bezpieczeństwo epidemiologiczne w Polsce.

logo_sppw_2