7 października 2015

Fałszywe pisma o udostępnienie mieszkań

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych napływają sygnały, że osoby prywatne (zazwyczaj osoby starsze) otrzymują pisma podpisane przez rzekomego dyrektora z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pisma dotyczą oddania bądź udostępnienia mieszkań Syryjczykom, którzy będą w przyszłym roku przyjeżdżać do Polski. Wysyłane do mieszkańców pisma to zwykły wydruk komputerowy. Nie ma na nim żadnej pieczęci, godła i obowiązującego logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a już tym bardziej nieistniejące od 2011 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie wysyła pism w sprawie udostępnienia mieszkań Syryjczykom.

W przypadku otrzymania podobnych pism/wezwań prosimy o zgłoszenie tego faktu na policję.

Wszystkie oferty pomocy dla uchodźców zbierane są przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Każdy (zarówno osoba prywatna jak i organizacja społeczna) dobrowolnie może wysłać swoją ofertę pomocy na specjalnie uruchomiony formularz.