17 marca 2015

Erasmus for Public Administration

Przedstawiciel Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców wziął udział w programie ,,Erasmus for Public Administration”. Program został zorganizowany w dniach 3-13 marca 2015 roku w Brukseli przez Europejską Szkołę Administracji. Udział w nim wzięły 43 osoby reprezentujące prawie wszystkie państwa członkowskie UE.

Program skierowany jest do młodych pracowników służby cywilnej państw członkowskich UE zajmujących się sprawami związanym z prawem UE a jego cel – to m.in. przybliżenie uczestnikom zadań poszczególnych instytucji UE, procesu stanowienia prawa UE, możliwość nawiązania współpracy oraz wymiana doświadczeń z osobami zatrudnionymi w strukturach UE i innymi uczestnikami programu z państw członkowskich UE zajmującymi się podobną tematyką.

Niniejsza edycja programu obejmowała udział w wykładach, ćwiczeniach symulujących posiedzenie grupy roboczej Rady UE  oraz tzw. jobshodowing w jednostce organizacyjnej Komisji Europejskiej zajmującej się kwestiami migracji oraz mobilności cudzoziemców spoza UE. Podczas tzw. jobshodowing przedstawiciel Departamentu miał możliwość spotkania się z pracownikami Komisji Europejskiej zajmującymi się legalną migracją, polityką wizową wobec państw trzecich oraz systemami informatycznymi związanymi z przekroczeniami granicy obszaru Schengen.