23 lipca 2021

Edukacja dzieci w procedurze uchodźczej – kontakt mailowy

Urząd do Spraw Cudzoziemców utworzył dedykowany adres poczty elektronicznej, pod który można kierować wszelkie pytania związane z edukacją dzieci ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej – edukacja@udsc.gov.pl.

Zachęcamy do kontaktu zwłaszcza w kwestiach związanych z zapisywaniem dzieci do placówek szkolnych i edukacyjnych, zaopatrzeniem w podręczniki szkolne i inne pomoce dydaktyczne.

Specjalny adres e-mail to: edukacja@udsc.gov.pl.

Czytaj także:

Baza pytań i odpowiedzi dla obywateli Białorusi

Ochrona międzynarodowa w I połowie 2021 r.