6 sierpnia 2021

Edukacja dzieci cudzoziemskich – informator

Zgodnie z polskim prawem każde dziecko w wieku od 6 lat do ukończenia 18 lat ma obowiązek nauki. Osobami odpowiedzialnymi za realizację obowiązku szkolnego przez dzieci są ich rodzice, którzy posiadają pełnię władzy rodzicielskiej i zapisują dziecko do przedszkola lub szkoły. Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował informator na temat edukacji dzieci obcokrajowców.

Informator wyjaśnia kwestie m.in.:

– zasad przyjmowania dzieci do szkół

– terminów przeprowadzania rekrutacji

– wymaganych dokumentów

– form wsparcia i ułatwień

– realizacji obowiązku szkolnego i nauki

– pomocy w zakresie edukacji udzielanej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (dla osób w trakcie procedury uchodźczej).

Materiał jest dostępny w 10 wersjach językowych – angielskiej, arabskiej, białoruskiej, farsi, francuskiej, hiszpańskiej, paszto, polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej:

Czytaj także:

Edukacja dzieci w procedurze uchodźczej – kontakt mailowy

Baza pytań i odpowiedzi dla obywateli Białorusi

Zasady bezpośredniej obsługi klientów

Epidemia koronawirusa – przekraczanie granicy

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców