1 czerwca 2016

“Edu-Mapa dla Dzieciaka” – komiks informacyjny

Z okazji Dnia Dziecka Caritas Polska przygotował dla młodych cudzoziemców pakiet powitalny „Edu-Mapa dla Dzieciaka”. Informacje w formie komiksu mają na celu przedstawienie Polski w sposób przyjazny i zrozumiały dla dziecka. Projekt został zrealizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz Centrami Pomocy Migrantom i Uchodźcom.

Przystępna i atrakcyjna forma komiksu opracowana z myślą o małym odbiorcy spełnia funkcje informacyjną oraz psychologiczną. Elementy informacyjne zostały przetłumaczone na 3 języki: angielski, arabski i rosyjski. Bohaterowie Edu-Mapy: Marysia i Jaś zapraszają dzieci w podróż po Polsce. Opowiadają o polskiej kulturze i historii, topografii, przyrodzie, szkole, spędzaniu wolnego czasu. Komiks będzie dystrybuowany w ośrodkach dla cudzoziemców oraz Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom.

Partnerem projektu jest Urząd do Spraw Cudzoziemców,  który służył wsparciem merytorycznym – przekazywał informacje na temat bieżących potrzeb mieszkańców ośrodków dla cudzoziemców, udostępniał dane statystyczne oraz wspierał działania Caritas w ośrodkach.

Projekt „Nowy Dom Polska” jest realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Inicjatywa jest współfinansowana z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, budżetu państwa oraz projektu Unii Europejskiej „Bezpieczna Przystań”.

strony-124_72_RGBstr-3_72_RGB