21 czerwca 2016

EASO Info Day

Czym jest Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu? Jakie są główne kierunki jego działalności? Między innymi tym zagadnieniom był poświęcony Dzień EASO w Urzędzie.

EASO Info Day jest wydarzeniem jednodniowym organizowanym we wszystkich krajach członkowskich UE. W tym roku wydarzenie EASO Info Day miało miejsce 20 czerwca. Do akcji promującej działalność Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu w tym roku włączył się również Urząd do Spraw Cudzoziemców.

W związku z tym, iż 20 czerwca jest obchodzony również Światowy Dzień Uchodźcy, w trakcie promocji działalności EASO w Unii Europejskiej nie zabrakło rozmów na temat europejskich trendów azylowych.

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu to agencja Unii Europejskiej działająca od 2011 roku (ustanowiono Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu). EASO ustanowiono w celu zacieśniania współpracy w zakresie spraw azylowych oraz wsparcia państw członkowskich w wypełnianiu ich europejskich i międzynarodowych zobowiązań w tym zakresie. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu pełni funkcję centrum eksperckiego w dziedzinie azylu. Wspiera także państwa członkowskie, których systemy azylowe są najbardziej obciążone.

Więcej informacji o EASO znajdziesz na ich stronach – www.easo.europa.eu.