4 grudnia 2017

EASO: 26. posiedzenie zarządu

Podczas spotkania rozmawiano na temat m.in. planu pracy na rok 2018, realizowanych misjach wsparcia we Włoszech, Grecji i Cyprze oraz współpracy z Frontexem. W dwudniowej konferencji wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Spotkanie zarządu rozpoczęto od podsumowania aktualnej działalności i sytuacji budżetowej Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Omówiono także bieżącą współpracę EASO i Frontexu w zakresie realizacji powrotów cudzoziemców do ich krajów pochodzenia. Następnie przyjęto plan działania EASO w 2018 r. oraz dokument programowy na lata 2018-2020. Dyskutowano także o aktualnie realizowanych misjach wsparcia we Włoszech, Grecji i Cyprze oraz sytuacji migracyjnej w Europie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć TUTAJ.

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) jest agencją Unii Europejskiej ustanowioną w celu zacieśniania współpracy w zakresie spraw azylowych oraz wsparcia państw członkowskich w wypełnianiu ich europejskich i międzynarodowych zobowiązań w tym zakresie.

Fot. EASO