9 lutego 2017

EASO: 23. posiedzenie zarządu

W stolicy Malty zorganizowano kolejne spotkanie zarządu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Jednym z najważniejszych punktów obrad było omówienie i przyjęcie planu współpracy między EASO oraz Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). W dwudniowej konferencji wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Podczas pierwszego dnia obrad zarządu dyskutowano na temat m.in. wizji i dalszego rozwoju agencji EASO oraz aktualnej sytuacji migracyjnej w Unii Europejskiej. Według aktualnych danych w krajach UE+ w 2016 r. złożono ponad 1,2 mln wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Liczby są nieco niższe niż w 2015 r. ale wciąż pozostają wysokie w porównaniu z poprzednimi latami. W trakcie rozmów przedstawiono także program pracy EASO na 2017 r. oraz podsumowano zadania wykonane w ubiegłym roku.

Drugiego dnia spotkania na Malcie odbyło się połączone posiedzenie zarządów EASO i Frontexu. Kierownictwo obydwu agencji oraz przedstawiciele państw członkowskich dyskutowali na temat zacieśnienia współpracy w tzw. hot-spotach we Włoszech i Grecji, większej wymiany informacji i analiz oraz wzmocnienia roli EASO i Frontexu w dziedzinie zarządzania migracjami w Europie. W celu realizacji tych założeń podpisano plan współpracy między agencjami.

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) jest agencją Unii Europejskiej ustanowioną w celu zacieśniania współpracy w zakresie spraw azylowych oraz wsparcia państw członkowskich w wypełnianiu ich europejskich i międzynarodowych zobowiązań w tym zakresie.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) pomaga państwom UE i państwom stowarzyszonym w ramach strefy Schengen w zarządzaniu ich granicami zewnętrznymi. Przyczynia się również do harmonizacji kontroli granicznych w UE. Agencja ułatwia współpracę służbom granicznym, udzielając wsparcia technicznego i zapewniając wiedzę specjalistyczną.