26 września 2016

EASO: 22. posiedzenie zarządu

Sytuacja migracyjna na południu Europy, prezentacja obecnych działań EASO oraz plany na rok 2017 – to tylko niektóre punkty obrad zarządu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Z danych przedstawionych podczas spotkania wynika, że Polska jest jednym z państw najbardziej zaangażowanych w działania EASO na rzecz Grecji i Włoch. W dwudniowym posiedzeniu zarządu wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Podczas spotkania zarządu EASO poruszono m.in. kwestię zaangażowania poszczególnych państw w działania we Włoszech i Grecji. W ciągu ostatnich 8 miesięcy eksperci Urzędu do Spraw Cudzoziemców odbyli już 48 misji wsparcia w tych krajach, spędzając za granicą 1617 dni roboczych. Dyskutowano także o aktualnej sytuacji w tzw. hot spotach we Włoszech i Grecji oraz stanie relokacji przebywających tam migrantów.

Istotnym elementem posiedzenia zarządu było przyjęcie dokumentu „EASO guidance on Standards and Indicators on Reception Conditions”. Materiał opracowano w celu wsparcia państw członkowskich we wdrażaniu dyrektyw unijnych określających standardy przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową. Dokument może służyć jako model do rozwijania i ulepszania standardów recepcji cudzoziemców poszukujących ochrony.

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) jest agencją Unii Europejskiej ustanowioną w celu zacieśniania współpracy w zakresie spraw azylowych oraz wsparcia państw członkowskich w wypełnianiu ich europejskich i międzynarodowych zobowiązań w tym zakresie. EASO pełni funkcję centrum eksperckiego w dziedzinie azylu. Wspiera także państwa członkowskie, których systemy azylowe są najbardziej obciążone.