20 kwietnia 2015

Dzień Otwarty dla Cudzoziemców w Kielcach

Wojewoda Świętokrzyski i Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji zapraszają na Dzień Otwarty dla Cudzoziemców.

Spotkanie odbędzie się 29 kwietnia 2015 roku w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w godzinach 10-14.

Cudzoziemcy oraz Polacy będą mogli zdobyć wszechstronne informacje przydatne do funkcjonowania w Polsce, w tym w zakresie legalizacji pobytu, uzyskania obywatelstwa, zatrudnienia, edukacji oraz zapobiegania dyskryminacji i rasizmowi.

Dzień Otwarty skierowany jest do wszystkich cudzoziemców bez względu na legalność ich pobytu. Osoby odwiedzające Dzień Otwarty nie będą zobowiązane do okazywania żadnych dokumentów. Stanowiska informacyjne przygotują przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Policji, Straży Granicznej, Miejskiego Urzędu Pracy, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Politechniki Świętokrzyskiej, Staropolskiej Szkoły Wyższej, Stowarzyszenia Homo Politicus oraz Biura Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zapraszamy!