27 maja 2021

Dzieci w procedurze uchodźczej wracają do szkół

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkołach. Dotyczy to także dzieci będących w trakcie procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce. Aktualnie jest ich prawie 800, z czego 258 mieszka w ośrodkach dla cudzoziemców. Uczęszczają one do 248 szkół na takich samych zasadach jak dzieci polskie.

W trakcie nauki zdalnej dzieci w procedurze uchodźczej mogły korzystać ze wsparcia pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Pomagali oni rodzicom i dzieciom przybliżając zasady działania programów i aplikacji używanych do nauczania zdalnego a także asystowali w kontakcie ze szkołami. We wszystkich ośrodkach zapewniony jest dostęp do internetu oraz wi-fi. W placówkach, w których była taka potrzeba zorganizowano dodatkowe miejsca do zdalnej nauki.

Podobnie jak polscy uczniowie, także dzieci cudzoziemskie, otrzymywały w szkołach sprzęt komputerowy umożliwiający uczestnictwo w lekcjach online. Był on z reguły wypożyczany na podstawie umów zawartych z rodzicami. W związku z tym, w przypadku opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania lub zmiany szkoły rodzice mają obowiązek zwrócić sprzęt do szkoły.

Cudzoziemcy ubiegający się w Polsce o ochronę międzynarodową mogą korzystać z pomocy socjalnej zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, a edukacja jest istotnym elementem tego wsparcia. Urząd zapewnia lekcje języka polskiego, jak również zajęcia przygotowujące nowoprzybyłych uczniów do podjęcia nauki w polskich szkołach. Ponadto, UdSC zaopatruje uczniów w podręczniki oraz tzw. wyprawki szkolne.

Czytaj także:

Nowy rok szkolny dla dzieci w procedurze uchodźczej

Materiały do nauki języka polskiego