22 września 2016

Dwudniowa wizyta we włoskiej Katanii

Celem wyjazdu delegacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców było zapoznanie się z aktualną sytuacją migracyjną oraz funkcjonowaniem rozwiązań o charakterze kryzysowym na Sycylii. Od początku tego roku eksperci Urzędu do Spraw Cudzoziemców odbyli 9 misji pomocowych we Włoszech w ramach działań Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO).

Przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców mieli możliwość poznania procedur przyjmowania migrantów przez włoskie instytucje oraz działań EASO prowadzonych na miejscu. Obejmują one m.in. działalność informacyjną na temat relokacji cudzoziemców do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Przedstawiciele UdSC odbyli wizytę w biurze European Union Regional Task Force (EURTF), które skupia wszystkie organizacje europejskie oraz centralne instytucje włoskie działające w obszarze migracji we Włoszech. Podczas spotkania zapoznano się z działaniami realizowanymi przez Frontex oraz systemem hot spot, który zaprezentował przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Urząd do Spraw Cudzoziemców aktywnie wspiera Włochy i Grecję w związku z masowym napływem migrantów do tych państw. Eksperci UdSC odbyli 9 misji wsparcia we Włoszech pracując w Rzymie, Trapani, Mediolanie i Katanii.