14 października 2014

Dokumenty wydawane cudzoziemcom w Polsce – artykuł w kwartalniku “Człowiek i Dokumenty”

W numerze 43 kwartalnika “Człowiek i dokumenty” ukazał się artykuł poświęcony dokumentom wydawanym cudzoziemcom. Autorkami publikacji są Anna Lozia oraz Katarzyna Papińska pracujące w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców.

Tekst zawiera informacje zarówno na temat procedur wedle których wydawane są dokumenty, jak i informacje techniczne dotyczące tego zagadnienia.
Artykuł jest dostępny na stronie www.czlowiekidokumenty.pl.