17 lutego 2015

Do pobrania “Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych“

W ramach projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka. Szkolenia z zakresu prawa migracyjnego” Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała podręcznik “Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych“, w którym w jasny i przejrzysty sposób zostały opisane wszystkie formy legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. W podręczniku zostały również omówione podstawowe zagadnienia z zakresu wielokulturowości.
Podręcznik jest skierowany do wszystkich funkcjonariuszy publicznych, którzy stykają się z cudzoziemcami w swojej pracy zawodowej. Ma na celu wyjaśnienie obowiązujących przepisów prawa migracyjnego, z szczególnym uwzględnieniem rozwiązań wprowadzonych przez nową ustawę o cudzoziemcach (ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach).
Autorami publikacji są pracownicy Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którzy na co dzień udzielają wsparcia migrantom zgłaszającym się do Fundacji.
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją KLIK.
W ramach projektu planowane jest także wydanie suplementu do podręcznika zawierającego wzory dokumentów, którymi mogą legitymować się cudzoziemcy w Polsce.
Projekt „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka. Szkolenia z zakresu prawa migracyjnego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.