24 kwietnia 2017

Delegacja Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy w UdSC

Podczas spotkania dyskutowano głównie o zarządzaniu legalną migracją oraz udzielaniu cudzoziemcom ochrony międzynarodowej w Polsce. Przedstawiciele Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy zapoznali się także z funkcjonowaniem punktu obsługi cudzoziemców UdSC.

Spotkanie otworzył Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Przedstawiciele UdSC omówili zagadnienia związane z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce oraz procedurą uchodźczą. Oprócz spotkania w urzędzie, ukraińska delegacja odwiedziła również ośrodek dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową. Przy okazji tej wizyty zaprezentowano polski systemem pomocy socjalnej dla osób będących w trakcie procedury uchodźczej.

W spotkaniu wziął udział Maksym Sokoliuk, Przewodniczący Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy wraz ze współpracownikami. Wizytę ukraińskiej delegacji zorganizowała Straż Graniczna.

Obecnie ok. 118 tys. obywateli Ukrainy posiada ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza). Od początku tego roku wnioski o zezwolenie na pobyt złożyło 36 tys. Ukraińców, a o udzielenie ochrony międzynarodowej ubiegało się 280 osób.