16 października 2015

Deklaracje w sprawie potencjalnych lokalizacji


W związku z często napływającymi pytaniami od dziennikarzy oraz petycjami społeczności lokalnych dotyczącymi lokalizacji, do których potencjalnie mogą trafić cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy w ramach relokacji i przesiedleń, informujemy, że nie zostały podjęte żadne decyzje w tym zakresie.

Obecnie Szef Urzędu nie prowadzi żadnych rozmów w ww. materii z władzami samorządowymi.