Członek rodziny inny niż:

a) małżonek polskiego obywatela,

b) bezpośredni zstępny polskiego obywatela  lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na tego obywatela lub jego małżonka,

c) bezpośredni wstępny polskiego obywatela  lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu tego obywatela  lub jego małżonka.