28 czerwca 2019

Cypr – wizyta Podsekretarz Stanu MSWiA oraz Szefa UdSC

Dwudniową wizytę na Cyprze odbyli Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Wyjazd miał na celu poznanie funkcjonowania cypryjskiego systemu azylowego oraz rozmowy na temat możliwości współpracy.

W trakcie wizyty polska delegacja odwiedziła dwa ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową zlokalizowane w Kofinou i Pournara. Była to również okazja do spotkania z szefem cypryjskiego urzędu azylowego oraz pracownikami Urzędu do Spraw Cudzoziemców, którzy przebywają obecnie na misji wsparcia EASO i pracują we wspomnianych ośrodkach.

Istotnym punktem pobytu było spotkanie ze Stałym Sekretarzem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Cypru. Rozmowy dotyczyły potencjalnych możliwości realizacji wspólnych projektów oraz wzmocnienia współpracy w dziedzinie migracji. Zaproponowano m.in. organizację wizyty studyjnej w Polsce dla przedstawicieli cypryjskiej administracji zajmujących się procedurami uchodźczymi.

Od 2014 r. zauważalny jest stały wzrost liczby cudzoziemców wnioskujących na Cyprze o przyznanie ochrony międzynarodowej. W ubiegłym roku było to prawie 7,8 tys. osób, czyli o 69 proc. więcej niż w 2017 r. Tym samym Cypr jest państwem, które w Unii Europejskiej otrzymało najwięcej wniosków uchodźczych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Głównym krajem pochodzenia wnioskodawców była Syria.

W związku z tą sytuacją Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) realizuje program wsparcia dla Cypru. Wzięło w nim udział dotychczas 9 ekspertów Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Łącznie w latach 2013 – 2019 zagraniczne misje wsparcia odbyło 114 specjalistów UdSC, niektórzy wyjeżdżali kilkukrotnie.

Czytaj także:

Wizyta delegacji z Węgier

Delegacja z Mołdawii – spotkanie

Ponad 100 zagranicznych misji ekspertów UdSC